VOOR GEZONDE, BLIJE
EN ACTIEVE EPENAREN

Onze omgeving waar we wonen is van grote invloed op hoe we ons gedragen. Een aantrekkelijke buitenruimte is voor alle buurtbewoners van belang. Het stimuleert tot spelen,  sporten, bewegen, ontmoeten, ontspannen en recreëren. SOF  staat voor Sport, beweeg en Ontmoetings Faciliteit in Epe-Noord.

SOF bevindt zich ter hoogte van De Leege 24 in Epe. Bij grotere activiteiten kun je de auto parkeren bij Sporthal PWA, sportlaan 1 te Epe en het is dan 5 minuten lopen. 'We gaan SOF-fen: Samen sporten, samen bewegen, samen ontmoeten, samen zijn'

In onderstaand overzicht is weergegeven welke activiteiten er worden georganiseerd onder de thema’s Sport, Cultuur, Zorg/Welzijn en Educatie.

Welke georganiseerde structurele activiteiten in de openbare ruimte gaan plaatsvinden of gedeeltelijk al plaatsvinden vind u hieronder.

Gerelateerde subdoelstellingactiviteiten ten behoeve subsidieregeling jeugdwet, wmo, participatiewet, welzijn, integratie en sport:

1. Activiteiten die bijdragen aan zelfredzaamheid van inwoners op een of meerdere leefdomeinen inclusief gemeenschap voorziening mensen met handicap of chronische ziekte.

2. Het inzetten van gebiedsregisseurs om gebiedsgericht werken te faciliteiten

3. Jongerenwerk

4. Het in stand houden, beheren en/of exploiteren van accommodaties voor ontmoetingen

5. Sociaal Cultureel werk

6. Stimuleren en ondersteuningen van vrijwilligerswerk

7. Senioren Activiteiten

8. Buurtbemiddeling

9. Maatjesprojecten

10. Het organiseren activiteiten voor de jeugd

11. Activiteiten ter bevordering van de integratie van inwoners met migratieachtergrond

12. Sport


Basketball All Stars Epe
Activiteit, dag en tijd

Basketball trainingen, speciaal voor rolstoelgebruikers** Donderdag
18.30 – 19.30 uur*
3x3 basketball voor rolstoel en valide leeftijdsgroepen** Donderdag
19.30 - 21.00 uur*
Senioren OLDSTARS 55-plussers training
+ontmoeten door ASM (athletic Skill Model) trainers***
Vrijdag 10.00 - 10.45 uur
Lessen reguliere basketball 5x5 sport Vrijdag
17.30 en 19.00 uur
t/m U12/U14
Lessen reguliere basketball 5x5 sport 2x per week
19.00 - 20.30 uur*
vanaf U16/senioren

* Van 1 mei t/m 1 september
** In samenwerking met buurtsportcoaches
*** In samenwerking met buurtvereniging, De Buurthoeve

Buurtsportcoaches
Activiteit, dag en tijd

Inzet lessen buurtsportcoaches sport en onderwijs, sport en gezondheid, sport en participatie 3 tot 6 keer per jaar
Verbinden aan nieuw uitgerolde pleintje app 4 keer per jaar
Naschoolse opvang* 4 keer per jaar

*In samenwerking met Koppel-Swoe

Overige activiteiten, dag en tijd

On demand buitensporten, zonder inschrijfeld/abonnement Onbeperkt*
Verbinden bestaande en nieuwe beweegroutes Onbeperkt*
Pentanque/jeu-de-boules voor ouderen i.s.m. buurtvereniging 2 keer per maand
Hockey/voetbal samen spelen in de buurt via buurtvereniging Onbekend

*Alleen als er een geplande activiteit is moet er X € per uur betaald worden (wordt via QR scanning op website bekend gemaakt)

Samen Sporten

Thema Activiteit Frequentie Organisator
Sport Basketball trainingen, speciaal voor rolstoelgebruikers 1x per week op donderdag van 18.30 – 19.30 uur (in Ieder geval: vanaf  1 mei t/m 1 september) Basketball All Stars Epe ism buurtsportcoaches via het programma uniek sporten
Sport Nieuwe sport 3x3  basketball stimu-leren met in hoogte verstelbare baskets voor rolstoel en valide diverse leeftijdsgroepen 1x per week op donderdag van 19:30 – 21.00 uur (in Ieder geval: vanaf  1 mei t/m 1 september) Basketball All Stars Epe ism buurtsportcoaches
Sport Senioren OLDSTARS 55-plussers training en daarna ontmoeten door ASM (athletic Skill Model) trainers van Basketball All Stars Epe 1x per week op vrijdag van 10.00 – 10.45 uur (vanaf 1 mei tm 1 september 2023) Basketball All Stars Epe  ism Buurtvereniging, de buurthoeve
Sport Lessen reguliere basketball 5x5 sport Vrijdags 17.30 en 19.00 voor tm U12/U14 leeftijd en 2 x pw 19.00 – 20.30 uur vanaf U16 leeftijd/senioren (vanaf 1 mei tm 1 september). Basketball All Stars Epe (BASE).
Sport inzet lessen buurtsportcoaches sport en onderwijs, sport en gezondheid, sport en participatie 3 tot 6 x per jaar Buurtsportcoaches
Sport Verbinden aan nieuw       uitgerolde pleintje app 4 keer per jaar Buurtsportcoaches
Sport Naschoolse opvang 4 keer per jaar Buurtsportcoaches/Stichting Koppel-Swoe
Sport On demand buitensporten, zonder inschrijfeld/abonnement Onbeperkt Individueel: alleen als er een geplande activiteit is moet er X E per uur betaald worden (wordt via QR scanning op website bekend gemaakt)
Sport Verbinden bestaande en nieuwe beweegroutes Onbeperkt Individueel/Groepen
Sport Pentanque/jeu-de-boules 2 keer per maand Groepen/Stichting samen voor ouderen ism buurtvereniging
Sport Hockey/voetbal Onbekend Samen spelen in de buurt via buurtvereniging stimuleren

Samen ontmoeten

Thema Activiteit Frequentie Organisator
Cultuur Urban 3x3 basketball event, nieuwe sport/nieuw op Olympische Spelen 1 keer per jaar Nederlandse Basketball Band ism Basketball All Stars Epe
Cultuur SOF betrekken bij koningsdag en schoolsportdagen 2 keer per jaar Buurtsportcoach
Cultuur Integratie statushouders/ niet statushouders dmv participatie trainingen 2 keer per jaar Buursportcoach
Cultuur Buurtactiviteiten/social cohesie zoals buurtkofferbak-verkoop, buurtbijeenkomsten sport & spel 2 keer per jaar Buurtvereniging

Samen bewegen

Zorg/ Welzijn (en valt ook onder educa-tie) Jongeren verantwoordelijkmaken voor hun eigen wijk via 3x3 unites leaderships trainingen ism gebiedsregisseur en straatjongerenwerkers (Koppel/Swoe) 2 keer per jaar 3x3 unites ism Basketball All Stars Epe Zie:  Leader course (3x3unites.com)
Zorg/ Welzijn Beweegactiviteiten speciale doelgroepen zoals Contour Interakt (niet aangeboren hersenletsel) voor aanspraak, sporten & bewegen incl. toegankelijkheid 1 keer per week (muv slecht weer, in principe tussen 1 mei en 1 september op de vrijdagochtend) Contour Interakt ism stichting SOF; We hebben een contract voor 5 jaar ondertekend met bestuur Contour Interakt om vrijdags te bewegen met rolstoelen op SOF
Zorg/ Welzijn Mensen met een uitkering zinvolle tijdsbesteding in de wijk/SOF onderhoud plegen Nader te bepalen; WAJONGers doen groenbeheer Uitzendbureau Groen ism stichting “ontmoeting”
Zorg/ Welzijn Wijkwerk samen met de buurtvereniging gezamenlijk visie van de buurttoekomst laten bepalen Nader te bepalen Buurtvereniging: denk aan burendag in september en buitenspeeldag elk jaar in juni
Zorg/ Welzijn Betrekken buurtbewoners bij organisatie van activiteiten en elkaar te ontmoeten iom gebiedsregisseurs Nader te bepalen: nu zien we buurtbewoners met migratie achtergrond elkaar al ontmoeten op SOF Gebiedsregisseurs
Zorg/ Welzijn Gebruik SOF voor gericht op leefstijlbeinvloeding, programmering eerste lijns zorg Nader te bepalen Leefstijlcoaches, programma GLI (preventie akkoord ism fysio Dynamiek/ of huisartsen) en fysio voor mensen met een beperking
Zorg/ Welzijn Start en ontmoetingspunt voor laagdrempelige bewegingsactiviteiten (wandelen) ism wijkwandelingen Nader te bepalen Willem Tell wandelgroep en buurtsportcoaches voor start Nationaal Diabetes Challenge
Zorg/ Welzijn RIWIS Nader te bepalen Riwis Ambulante begeleiding ivm programma “liever bewegen dan…” ter voorkoming depressie
Zorg/ Welzijn Sport en bewegen voor gezinnen met kleine beurs Nader te bepalen Signalerings functie door gebiedsregisseurs

Samen zijn

Thema Activiteit Frequentie Organisator
Educa-tie Plaatsen bijenhotel en inrichten speciale vaste planten gaat we lessen geven over soorten bijen, biodiversiteit, klimaat adaptiviteit 3  keer per jaar Van Triest Hoveniers bedrijf ism scholen (legt biodiversiteit en aanplanting icm WADI uit aan scholen na bewegings content), daarna open stellen voor andere belangstellenden en betrekken van IVN, KNNV, Mileuzorg Epe hierbij
Educa-tie Onder zorg/welzijn reeds genoemd: Jongeren verantwoordelijkmaken voor hun eigen wijk via 3x3 unites leaderships trainingen Zie zorg/welzijn Zie zorg/welzijn
Educa- Tie Scholen op SOF laten bewegen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 4 keer per jaar Vakleerkrachten en/of buurtsportcoaches
Educa-tie Inzet van Wajong-ers zonder werk voor nuttige tijdsbesteding of stages om werk- en levenservaring op te doen om afstand tot arbeidsmarkt te verkleinen Nader te bepalen: via hovenier Van Triest en Groen uitzendbureau en ook kansarme jongeren op te leiden voor beginnend hovenier door Groen uitzendbureau, we hebben gesprekken hierover gevoerd. Gemeente Epe
Educa-tie Zoek de verbinding naar het nabijgelegen buurthuis/buurtvereniging de Buurthoeve en betrokken sportverenigingen die vertoeven op het nabijgelegen sportveld Epe-Noord (bijv hardloop en sportgroepen CIALFO, hockey en voetbal-vereniging) en nabij gelegen Sporthal pwa en Vica Versa Nader te bepalen Stichting SOF
Educa-tie Water tappunt (incl. controle op legionella) realiseren ism Vitens en educatie over water en de wadi die door gemeente bij SOF gerealiseerd gaat worden Nader te bepalen/aanvraag ligt bij Koppel/Swoe en gemeente Epe Stichting SOF/watertappunt en informatie via buurtsportcoaches en landelijke water evenementen

Sponsor Club van 100 (wil je hier ook adventeren, klick <HIER>)